Szkolenie doskonalące strażaków

W sobotę, 23 czerwca, w naszej jednostce odbyło się kolejne szkolenie doskonalące, tym razem w zakresie obsługi hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Wzięli w nim udział strażacy ochotnicy uprawnieni do uczestniczenia w akcjach.

Analogicznie do poprzednich szkoleń, spotkanie składało się z części teoretycznej, na której przypomniano instrukcję obsługi narzędzi oraz omówiono etapy i czynności, które należy podjąć przed i w trakcie prowadzenia akcji. Następnie, w części praktycznej, przygotowywano zestawy hydrauliczne do pracy oraz wykonywano cięcia.

Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji oraz przypomnienie zasad pracy przy tego typu narzędziach.

DSC_0953

Szkolenie doskonalące strażaków

W sobotę, 21 stycznia, w naszej jednostce odbyło się kolejne szkolenie doskonalące, tym razem w zakresie obsługi hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Wzięli w nim udział strażacy ochotnicy uprawnieni do uczestniczenia w akcjach.

Analogicznie do poprzednich szkoleń, spotkanie składało się z części teoretycznej, na której przypomniano instrukcję obsługi narzędzi oraz omówiono etapy i czynności, które należy podjąć przed i w trakcie prowadzenia akcji. Następnie, w części praktycznej, przygotowywano zestawy hydrauliczne do pracy oraz wykonywano cięcia.

Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji oraz przypomnienie zasad pracy przy tego typu narzędziach.

Szkolenie udzielania pierwszej pomocy

W ramach podnoszenia kwalifikacji strażaków naszej jednostki, 8 stycznia odbyło się szkolenie w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Spotkanie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej podjęto takie zagadnienia jak: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocenienie zagrożenia, apteczka pierwszej pomocy i jej wyposażenie, ocena stanu poszkodowanego w zakresie podstawowych funkcji życiowych, itp.

Następnie przystąpiono do części praktycznej, w której przećwiczono układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, przenoszenie osoby poszkodowanej, przeprowadzanie resuscytacji, itp.

Bez nazwy-1

Kolejne szkolenie w naszej jednostce

Kolejne szkolenie w naszej jednostce 22 maja to kolejna niedziela, w którą nasi strażacy spotkali się na szkoleniu podnoszącym ich kwalifikacje. Tak jak i poprzednie, składało się z dwóch części- teoretycznej oraz praktycznej i miało na celu przypomnienie oraz usprawnienie działań dotyczących ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

W pierwszej kolejności przypomniane zostały zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przegląd sprzętu do tego służącego, następnie przeprowadzono dwie akcje ratownicze- pierwsza polegała na wyciągnięciu i udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym, po czym nastąpiło rozcięcie pojazdu z użyciem nożyc hydraulicznych oraz zabezpieczenie miejsca akcji przed przystąpieniem do działań; druga akcja miała na celu udzielenie pomocy osobie znajdującej się w pomieszczeniu zadymionym- strażacy przećwiczyli zakładanie maski i butli tlenowej.

Szkoleniowa niedziela

W niedzielę, 24 kwietnia br., w Jednostce OSP Grodzisko Dolne odbyło się szkolenie przypominające dla wszystkich strażaków ochotników posiadających uprawnienia do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Celem szkolenia było odświeżenie wiadomości niezbędnych do sprawnego wykonywania zadań podczas wyjazdów. Składało się z wersji teoretycznej podczas której przypomniano najważniejsze zagadnienia oraz praktycznej, polegającej na przejrzeniu wozów i sprzętu, którym dysponuje jednostka.

Spotkanie było również okazją do podzielenia się wszelkimi sugestiami i sprawdzeniem systemu powiadamiania i sterowania sms dla OSP.

Mamy nadzieję, iż cykliczne przeprowadzanie takich szkoleń przyczyni się do wzrostu wiedzy a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa i usprawnienia wszelkich akcji.